SEB Erkend Bestratingsbedrijf

Sinds 1993 is voor de bestratingsbranche een erkenningsregeling tot
stand gekomen: Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, kortweg:
SEB. Bedrijven die door deze stichting als erkend bestratingsbedrijf
zijn gecertificeerd, voldoen continue aan een hoge standaard. Deze
standaard is een reflectie van de landelijke normen voor
bestratingswerken, regels over beroepskwalificaties van uitvoerend
personeel en het stipte naleven van arbeidsomstandigheden (VCA). Juist
het feit dat deze standaard is opgesteld in samenwerking met
verschillende partijen, waaronder opdrachtgevers zoals overheden, heeft
geleid tot een praktisch en herkenbaar eisenniveau en eisenpakket.

Aangezien de door de SEB erkende bedrijven periodiek door
onafhankelijke auditoren op deze eisen wordt gecontroleerd, mag men
stellen dat sprake is van een objectieve standaard. Een standaard die
uitmondt in een hoge intrinsieke kwaliteit, die in de dagelijkse
praktijk misschien wel meer betekenis heeft dan de
managementcertificering op basis van ISO 9001. Zeker is dat de
meerwaarde van SEB aantoonbaar ligt in de voor de markt doorzichtige
structuur van aantoonbare kwaliteit van straatwerk. Voorts verschaft de
regeling diezelfde markt direct inzicht in bedrijven die kwaliteit hoog
in het vaandel hebben staan.

Doelstelling:
De SEB is een stichting waarbij deelnemers zijn aangesloten, die zich
willen onderscheiden ten aanzien van de kwaliteit van hun werk en
bedrijf.

De SEB-deelnemers hebben maatstaven aangelegd voor
arbeidsomstandigheden, alsook de opleiding en vakbekwaamheid van de
medewerkers. Na toekenning van het predicaat Erkend bestratingsbedrijf
moet blijvend voldaan worden aan de verplichtingen, die de
erkenningsregeling inhoudt, waaronder het onderwerpen aan jaarlijkse
audits, uitgevoerd door onafhankelijke auditoren.

Lees meer op de website van SEB.